GIỚI THIỆU

MÁY MÓC SẢN XUẤT ĐỒ DA HOÀNG NGUYỄN

Cung cấp máy và phụ kiện hỗ trợ việc sản xuất đồ da thủ công.
Thiết kế và gia công máy theo yêu cầu của khách hàng.
Tư vấn quy trình sản xuất đồ da thủ công.

#